:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P یادداشت
آسيب شناسي وضعيت مهندسي كشور

خداوند شما را از زمين آفريد و به عمران و آباداني آن بر گماشت. (سوره هود آيه) 61
اگر بپذيريم كه كشور را كار ملت مي سازد نه ثروت ملت، بايد اجازه داد ثروت در اختيار كارآفرينان و مهندسان كشور (و نه سوداگران) قرار گيرد و با ايجاد تسهيلا ت لا زم شرايطي به وجود آيد كه با ايجاد چرخه اشتغال، چرخ اقتصاد مملكت به آساني به گردش در آيد. بايد به آينده كشور خوشبين بود، با وجود صدها هزار نفر نيروي مهندس متخصص در كشور چنانچه مديريت منابع انساني در اين مورد فعال شود و سازندگان مورد حمايت قرار گيرند و قوانين و مقررات دست و پاگير از پيش روي فعاليت هاي توليدي، صنعتي و عمراني برداشته شود، جامعه مهندسان قابليت ايجاد تغييرات اساسي و تحول در روند رشد اقتصادي و سازندگي كشور را دارا خواهد بود.
آفت جوامع تخصصي، سياسي شدن و جناح گرايي آنها است كه متاسفانه اين مساله بخشي از جامعه مهندسي كشور را درگير كرده است.
ركود اقتصادي، خسارات غير قابل جبران به جامعه مهندسي كشور وارد مي آورد. ضعف آموزش و پژوهش در بخشهاي صنعتي و عمراني چشمگير است و سهم تحقيقات در رشته هاي مهندسي رقمي بسيار نازل است. تقويت تجمع هاي غير دولتي و آزاد، اعم از صنفي وحرفه اي در زمينه هاي گوناگون مهندسي مي تواند دولت را در بحران هاي پيش بيني نشده ياري دهد. ضعيف نگهداشتن و قايل نبودن يك جايگاه مستحكم و نافذ براي آنها و عدم توجه به نقطه نظرات اين تشكل ها در دراز مدت به زيان كشور خواهد بود. عدم آشنايي با فن آوري و تكنولوژي هاي نوين، دانش جامعه مهندسي را به قهقرا برده است و نياز به تجديد حيات در تمامي زمينه هاي فني و حرفه اي ضروري است. مهندسان كشور دچار روزمرگي هستند و برنامه ريزي هاي مناسب براي جذب و حمايت از اين قشر در برنامه چهارم توسعه انجام نگرفته است. دولت مي بايد از تصدي گري بر نظام مهندسي كشور صرفنظر كند و با اصلا ح قوانين، اجازه دهد نظام هاي مهندسي به صورت پويا و مستقل عمل كنند. سرمايه گذاري براي آموزش و تكميل مهارت هاي مهندسي مي بايست در سرلوحه بخش هاي صنعتي و توليدي قرار گيرد. تامين كار و معيشت مهندسان كشور از وظايف دولت است، اما در حال حاضر بسياري از اين قشر با حداقل درآمد زندگي مي كنند و از بيمه مناسب نيز برخوردار نيستند و تغيير نگرش به جامعه سازندگان و مهندسان در بازنگري و نتيجه گيري و اقرار به اشتباهات گذشته در قبال اين جامعه و عدم تكرار آن مي تواند راهگشاي بهينه سازي سياست هاي روز و آينده كشور باشد.
كيفيت اجرايي كارهاي صنعتي و توليدي و ساختماني بايد با استفاده از تكنولوژي هاي جديد به نحوي ارتقا يابد كه طرح ها براي نسل هاي آتي ماندگار و داراي كارآيي لا زم باشند؛ زماني كه بوروكراسي و عدم كارايي موجب به درازا كشيده شدن طرح هاي عمراني (كه متوسط آن گاه به دهها سال هم بالغ مي شود) نمي توان انتظار داشت كه بهره برداري مناسب از طرح ها به عمل آيد. زماني كه درآمد دولت صرف هزينه هاي جاري مي شود ناگزيريم براي ايجاد تحرك در مهندسي كشور و اجراي طرح هاي زيربنايي از سرمايه گذاري هاي خارجي استفاده كنيم. عدم توفيق در سياست خصوصي سازي و تصدي بلا منازع دولت بر منابع مالي و سرمايه گذاري ها و وضع قوانين متناقض در اجراي برنامه هاي اقتصادي توسعه در اين زمينه، رشد نيروهاي متخصص را دچار ركود كرده است. مهندسان ساختمان فقط در 5 درصد از ساخت و سازها و توليد بنا حضور دارند و 95 درصد را افراد غير متخصص مي سازند بنابراين نبايد توقع داشت كه ساختمان هاي نوساز مقاومتر از ساختمان هاي قديمي تر باشند. مي توان با حمايت از متخصصان و ايجاد تسهيلا ت براي ايشان، مهندسان را به مشاركت در طرح ها تشويق كرد. براي پيشرفت حرفه مهندسي مي بايد سرمايه گذاري هاي كلا ن صورت گيرد، مهندسان براي مطالعات و پيشبرد پروژه هاي تحقيقاتي خود نياز به حمايت مالي دارند. تخصيص بخش اعظم از درآمدهاي فروش نفت براي هزينه هاي غير توليدي (نظير پرداخت حقوق كارمندان و هزينه هاي جاري دولت و يارانه ها) به جاي صرف هزينه در طرح هاي توليدي و عمراني علا وه بر پرمخاطره كردن وضعيت موجود، جامعه مهندسي كشور را دچار سردرگمي كرده است. بسياري از مهندسان مشاور و سازندگان، اكنون به فعاليت هاي غير تخصصي اشتغال دارند. خروج از ركود اقتصادي نياز به عزمي ملي دارد؛ مهندسان كشور همواره براي همدلي و همكاري در اين عزم اعلا م همكاري كرده اند و نشان داده اند كه به ايراني آباد مي انديشند. عرصه هاي سازندگي در يكصد سال اخير شاهد حضور دانش آموختگان رشته هاي مختلف مهندسي در زمينه هاي متفاوت بوده است. حل مشكل اشتغال و بيرون رفتن از بحران بيكاري به تقويت جامعه مهندسي كشور وتزريق منابع مالي مناسب براي طرح هاي صنعتي، توليدي و عمراني نياز دارد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری