:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P یادداشت
ضرورت توجه به شهرسازی(برنامه ریزی و طراحی شهری) برای كاهش خطرات زلزله درشهر

الهام امینی
امروزه توسعه استعدادهای علمی وتخصص بشر سبب شده است كه شهر به صورت مجموعه ای واحد به نظر آیدكه مانند انسان دارای خصایص و ویژگیهای زندگی است به بیان ساده تر،مجموعه روشهاوتدابیری كه متخصصین امور شهری به وسیله آن شهرها را بهتر می سازند، به شهرسازی یاعلم تنسیق شهرهاشهرت دارد.شهرسازی یك علم میان رشته ای است ومستلزم علومی تخصصی است كه عبارتندازتلفیق دانش حاصل ازعلوم مختلف همچون : مهندسی معماری، معماری منظر، مهندسی سویل (و نقشه برداری )،اقتصاد، جامعه شناسی وعلوم طبیعی،بااصول ونظریه های اساسی،جهت ایجادجوامعی محلی كه امن،درخورسكونت وماندگارباشند.شهرسازی،مستلزم تهیـه اصول و نظریه هایی برای سازماندهی و ابقای سكونتگاه های انسانی است تا بتوان به ارزشها و مقاصد اساسی عموم افراد، دست یافت. برخی ازاین اصول و معیارهاعبارتند از:
•برقراری نظم وامنیت (ایجادمحیطی شهری كه درآن،تندرستی،امنیت ورفاه عمومی ،تضمین شود.
•وجود توازن بین طراحی ومواردكاركرد (چیدمان مناسب،دسترسی مناسب پیاده_سواره به خدمات وتسهیلات آموزشی،بهداشتی،تفریحی تافرهنگی برای همه ساكنان شهر)
•توجه به فرهنگ وزیباشناسی (جوی دل انگیز و نشاط آور درشهركه شامل امكانات هنری، تفریحی، تاریخی ومذهبی است.)
•حفاظت محیط زیست (محیطی شهری كه موجب ارتقای كیفی وابقای هوای پاك،آب سالم وحفظ منابع طبیعی شود.)
بنابراین تدوین برنامه و ایجاد تمهیدات لازم جهت آماده سازی،به منظور مقابله باسوانح طبیعی درهنگام بروز و همچنین برنامه ریزی های طولانی مدت و به كارگیری دانش فنی وتدابیرلازم، جهت پیشگیری ازبروزخسارت و همچنین كاهش تلفات جانی ومالی امری ضروری است.تحقق اصول كلی ومعیارهای اصلی تنهادرچارچوب شهرسازی آگاهانه(برنامه ریزی وطراحی شهری)امكان پذیراست.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری