:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
شنبه، ۱ آبان ۱۴۰۰
:: English Section
P یادداشت
بازکردن چشم سومی به مقوله دکوراسیون داخلی

کاظم برآبادیعرصه هنر تزئینات داخلی و دکوراسیون ،عرصه ای کاملا مستعد ،پویا و در حال شکل گیری است چرا که اولا پشتوانه تاریخ هنر سرزمین ما ،آشنایی و غرابت دیرینه ای با هنر های تزئینی وغیر فیگوراتیو دارد(شاید شکل پر رنگ آن پس از حضور اعراب در ایران به چشم بیاید) ودوم این که با تغییر شتاب زده معماری خانه ها در چند دهه قبل وحذف المان های بصری که در مواردی بااحساسات ما ایرانی ها گره خورده بودند (نظیرحوض ،باغچه ،سکو ،سردر و حتی محرومیت وسیع استفاده فرش در منازل) ساخت بنایی بدون در نظر گرفتن وتامین جلوه های دیداری آن کاری یبث و یا حداقل با چشم بر هم گذاشتن ونادیده گرفتن مخاطب آن فضا ست.
در همین راستا چند سالی است که بخشی از فضای معماری کشور تحت تاثیر این جریان در پی رونق بخشیدن به استفاده از کارکتر های بصری وهنر تزئینات داخل منازل وساختمان های عمومی است .اما در این طی طریق متاسفانه هستند جریاناتی که خود سرانه و تنها با در نظر گرفتن سودهای کلان بازگشتی ،از تزئین فقط برای کسب درآمد بیشتر بهره می گیرند والبته عجیب نیست که ماحصل چنین حرکاتی سانتی مانتال بی ریشه ایست که در گوشه وکنار شهرها هر روز چشمانمان را به آزار می فشارد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری