:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
دوشنبه، ۵ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P یادداشت
متفاوت اما مثل هميشه...! نگاهی به ایده «فضای مجازی»

زمان وفضا مسخر عصر اطلاعات شده‌اند؛ لايه هاي زمان در هم آميخته اند وهمزماني در پس اين آميزش، پايه اي براي انقلاب ديجيتال گشته است. حقانيت فضا بر روي پرده هاي مجازي انعكاس يافته است.فاصله اي بین «اينجا» و «آنجاي» فضا نمانده است. هويت هاي مجازي در اينترنت، كد گذاري شده اند. همه در همه جا و يكجا، با شناسه هاي ديجيتالي مطرح مي‌‌شوند. اين سرزمين متعلق به همه است وهمه بي سرزمين‌تر از هميشه‌‌‌‌اند.
عصر جديد،آمادگي شروع تازه اي براي تصويري متفاوت را دارد، متفاوت اما مثل هميشه! تصوير مجازي، وسيله اي براي اطلاعات الكترونيك،ارتباطات واطلاع رساني درهر جايي قابل دسترسي است.
تصويرمجازي،افسارگسيخته برپهنه فضاي معماري نقش مي‌بندد، عاري از هر گونه اصول آموزش معماري هستند. هيچ اثري از تركيب‌بندي و سازماندهي فضايي و تعاريف برطبق اصول صوري و هندسي در خود ندارند. زبان تصوير، طيف تازه‌اي از بيان معماري را با خود به همراه دارد. در واقع مرزبين حقيقت و مجاز در هم آميخته شده است. به قول منتقد آمريكايي هربرت موسچمپ: «مانند سورئاليست‌ها، به نظر مي‌رسد كه اين معماران تصميم دارند تا مرزبين واقعيت بيداري و وضعيت رويايي را با هم تركيب كنند.» همان طور كه جان ساكي در پروژة «روياي آينده» در منچستر انگلستان، براي جذب مخاطبين تصاوير را بر ديواره‌ها به رقص در مي‌آورد و فن‌آوري ديجيتالي با خلق تصاوير مجازي، هستي فضا را مي‌آفريند، در واقع بيننده در مرز ناپيداي حقيقت و مجاز فضا، قدم مي‌نهد.
گويي در عصر جديد، بوم طراحي تصاوير، دگرگون شده است، ديگر ماده بر روي آن نقش نمي‌بندد. بوم سيال، از جنس آب است و با هر ضربه قلم مو، تصوير در هم مي‌شكند و تصويري نو شكل مي‌گيرد. اين بار قلم مو هم در دست معمار است و هم در دست بيننده. هر دو فضا و انديشه مي‌آفرينند ، فضايي ساختار شكسته به وجود مي‌آيد كه انديشه‌هاي چندگانه را در خود منعكس مي‌كند.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری